Các bạn tải 1 trong các link dưới đây và chạy Mukorea.Net bằng quyền ADM

(Link được cập nhật ngày 02/03/2024)

Mô tả Dung lượng Link tải
Bản Tải - Tự Cài Đặt ( Trực Tiếp ) 1 GB Tải Về
Bản Tải - Giải Nén File Rar ( Trực Tiếp ) 1 GB Tải Về

 

Link Google Drive ( phải đăng nhập gmail trước khi tải + tốc độ siêu nhanh )

Tên Mô tả Link tải
Bản Tải - Tự Cài Đặt ( Link Google Drive ) Ấn đúp chuột phải để Game tự cài đặt và chạy file Mukorea.Net bằng quyền ADM để cập nhật bản mới nhất Tải Về
Bản Tải - Giải Nén File Rar Chuột phải vào tệp tin tải về chọn giải nén hoặc extra. Tải Về