Tính năng : Soi đồ người khác + Đổi đồ theo class

Đăng lúc: 17:18 26-06-2024

1. TÍNH NĂNG SOI ĐỒ NGƯỜI KHÁC
- Crtl + chuột phải vào người cần xem bấm  mục Thông tin để xem
-  Muốn tắt ấn dấu X ở bảng hiển thị đồ nhân vật
2.  TÍNH NĂNG ĐỔI ĐỒ THEO CLASS INGAME

Bước 1  : Mua phiếu đổi đồ tại sub 1 shop wcoin ngay cổng bar Lorencia
Bước 2 : Tới NPC gobin ở sub 1 Noria tiến hành kết hợp bình thường và ấn đổi
LƯU Ý ĐẶC BIỆT
- Đang là class nào thì sẽ đổi sang đồ class đó ( ví dụ class thao tác đổi đồ là suol thì sẽ sang đồ suol )
- Tỷ lệ là 100 % , giữ nguyên option + cấp cộng+ cấp độ item ( ví dụ đồ cấp 5 sẽ sang đồ cấp 5 class tương ứng )
- Có thể đổi quần áo vũ khí + wing 1
 Info 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.