Hướng dẫn tính năng : Nâng cấp đồ

Đăng lúc: 16:59 30-04-2024

1. NÂNG CẤP TRANG BỊ QUẦN ÁO CHÂN TAY MŨ -Anh em vui lòng qua NPC Nâng cấp tại sub 1 thành Lorencia tọa độ 125 138 
-Chỉ cần bỏ trang bị giao dịch với NPC nâng cấp 
-Nguyên liệu  như các loại ngọc hoặc item cần thiết thì để  ở thùng đồ cá nhân
- Xem bảng cấp độ đồ và vũ khí tại đây : CLICK XEM BẢNG CẤP ĐỘ TRANG BỊ

LƯU Ý ĐẶC BIỆT : PHẢI ĐỂ THÙNG ĐỒ CÓ CHỖ TRỐNG ÍT NHẤT 8 Ô ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP BỊ LỖI ( ĐỒ NÂNG CẤP XONG KHÔNG CÓ CHỖ RÚT RA )

 

    Cấp độ item     Ngọc Life                    Ngọc Chaos                       Ngọc Creation                     WCoin                 Tỷ lệ thành công       
    Cấp  1 đến 3            2                2                 2         50.000                30%
    Cấp 4 đến 6            3                3                 3         100.000                30%
   Cấp 6 đến 7            5                5                 5        100.000                30%
   Cấp 7 đến đồ 380                    5                5                 5        1000.000                30%


 

2. NÂNG CẤP VŨ KHÍ (Từ cấp 1 đến cấp 7 áp dụng như bảng nâng đồ ở trên ) 

- Nâng cấp thất bại chỉ mất ngọc và wcoin + lông vũ
- Có tỷ lệ thất bại không phải 100 % như nâng quần áo chân tay mũ

 

    Cấp độ item   Level yêu cầu   Ngọc Life    Ngọc Chaos       Ngọc Creation                 Lông Vũ                  WCoin                 Tỷ lệ thành công       
   Cấp 7 đến vũ khí rồng         + 9   Cụm Life  10 viên : 2  cụm    Cụm Chaos 10 viên : 2 cụm  Cụm Creation 10 viên : 2 cụm              0         500.000                20%
Vũ khí rồng cấp 1 - > VKR cấp 2   + 13  Cụm Life  30 viên : 2  cụm Cụm Chaos 30 viên : 2 cụm Cụm Creation 30 viên : 2 cụm             2         1.000.000                20%
Vũ khí rồng cấp 2 - > VKR cấp 3  + 13  Cụm Life 30 viên :  2  cụm  Cụm Chaos 30 viên : 2 cụm Cụm Creation 30 viên : 2 cụm             2         2.000.000                20%
Vũ khí rồng cấp 3 - > Vũ khí 380 + 13  Cụm Life  30 viên : 3  cụm Cụm Chaos 30 viên : 3 cụm Cụm Creation 30 viên : 3 cụm             3         3.000.000                20%
Vũ khí 380 -> VKR ( Thần ) + 13  Cụm Life  30 viên : 5  cụm Cụm Chaos 30 viên : 5 cụm  Cụm Creation 30 viên : 5 cụm             4         5.000.000                20%3 . NÂNG CẤP WING 2 THẦN ( Nâng cấp thất bại chỉ mất ngọc và wcoin không mất cánh )

-Anh em vui lòng qua NPC Nâng cấp tại sub 1 thành Lorencia tọa độ 125 138 
-Chỉ cần bỏ trang bị giao dịch với NPC nâng cấp 
-Nguyên liệu  như các loại ngọc hoặc item cần thiết thì để  ở thùng đồ cá nhân
- Tỷ lệ thành ng : 20 %

- Tỷ lệ  thêm 1 option khi nâng : 5%
- Level cánh yêu cầu  : + 11 đổ lên
 - Bùa kết hợp cánh đúng loại ( mua ở npc tạp hóa sub 1 loren ngay cổng quán rượu )
- Cụm chaos 30 viên : 2 cụm
- Cụm life 30 viên : 2 cụm
- Cụm Cretion 30 viên : 2 cụm
- Số wcoin cần thiết : 1.000.000 

 

4. TÍNH NĂNG ĐẬP CỘNG RING PENT 
- Anh em vui lòng đến sub 1 thành lorencia tọa độ 130 126 gặp npc upringpent 
- Ấn D  chọn giao dịch chuột phải để tiến hành thao tác
-Chỉ cần bỏ trang bị giao dịch với NPC nâng cấp 

-Nguyên liệu  như các loại ngọc hoặc item cần thiết thì để  ở thùng đồ cá nhân

Nguyên liệu cần thiết và tỷ lệ thành ng
Cấp 0 lên cấp 3
- Tỷ lệ thành ng 50 %
- Cụm ngọc 10 viên Chaos + Life + Creation : 1 cụm
- Số wcoin cần thiết : 100k wcoin
Cấp 3 lên cấp 6
- Tỷ lệ thành ng  40 %
- Cụm ngọc 10 viên Chaos + Life + Creation : 2 cụm
- Số wcoin cần thiết : 100k wcoin
Cấp 6 lên cấp 9
- Tỷ lệ thành ng  30 %
- Cụm ngọc 10 viên Chaos + Life + Creation : 3 cụm
- Số wcoin cần thiết : 100k wcoin

Cấp 9 lên cấp 13
- Tỷ lệ thành ng 20 %
- Cụm ngọc 10 viên Chaos + Life + Creation : 4 cụm
- Số wcoin cần thiết : 100k wcoin
Cấp 13 lên cấp 15
- Tỷ lệ thành ng  10 %
- Cụm ngọc 10 viên Chaos + Life + Creation : 5 cụm
- Số wcoin cần thiết : 100k wcoin

Hiệu ứng đặc biệt

Đeo 3 món Ring Pen +1" === "Tăng 1%%  Hp /Tăng 1%% SD /Tăng 1%% Phòng Thủ / 1%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +2" === "Tăng 2%% Hp /Tăng 2%% SD /Tăng 2%% Phòng Thủ / 2%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +3" === "Tăng 3%% Hp /Tăng 3%% SD /Tăng 3%% Phòng Thủ / 3%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +4" === "Tăng 4%% Hp /Tăng 4%% SD /Tăng 4%% Phòng Thủ / 4%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +5" === "Tăng 5%% Hp /Tăng 5%% SD /Tăng 5%% Phòng Thủ / 5%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +6" === "Tăng 6%% Hp /Tăng 6%% SD /Tăng 6%% Phòng Thủ / 6%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +7" === "Tăng 7%% Hp /Tăng 7%% SD /Tăng 7%% Phòng Thủ / 7%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +8" === "Tăng 8%% Hp /Tăng 8%% SD /Tăng 8%% Phòng Thủ / 8%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +9" === "Tăng 9%% Hp /Tăng 9%% SD /Tăng 9%% Phòng Thủ / 9%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +10" === "Tăng 15%% Hp /Tăng 15%% SD /Tăng 15%% Phòng Thủ / 15% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +11" ==="Tăng 20%% Hp /Tăng 20%% SD /Tăng 20%% Phòng Thủ / 20%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +12" === "Tăng 25%% Hp /Tăng 25%% SD /Tăng 25%% Phòng Thủ / 25%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +13" === "Tăng 30%% Hp /Tăng 30%% SD /Tăng 30%% Phòng Thủ / 30%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +14" === "Tăng 35%% Hp /Tăng 35%% SD /Tăng 35%% Phòng Thủ / 35%% Dame"
Đeo 3 món Ring Pen +15" ===  "Tăng 40%% Hp /Tăng 40%% SD /Tăng 40%% Phòng Thủ / 40%% Dame"

 Info 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.